ატომური რიცხვი: 70
სიმბოლო: Yb
ინგლისური სახელი: Ytterbium
ჩინური:
პინიინი:
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.