Từ: 搦战
Kí tự La Tinh: nuò zhàn
Antonyms:

迎战

(yíng zhàn)