คำ: 搦战
พินอิน: nuò zhàn
Antonyms:

迎战

(yíng zhàn)