სიტყვა: 搦战
პინიინი: nuò zhàn
Antonyms:

迎战

(yíng zhàn)