Từ: 减削
Kí tự La Tinh: jiǎn xiāo
Antonyms:

增加

(zēng jiā)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.