מילה: 减削
פין-יין: jiǎn xiāo
Antonyms:

增加

(zēng jiā)