คำ: 减削
พินอิน: jiǎn xiāo
Antonyms:

增加

(zēng jiā)