0
คำ: 購價
พินอิน: gòu jià
Antonyms:

售價

(shòu jià)