מילה: 購價
פין-יין: gòu jià
Antonyms:

售價

(shòu jià)