คำ: 推斷
พินอิน: tuī duàn
Antonyms:

斷定

(duàn dìng)