სიტყვა: 推斷
პინიინი: tuī duàn
Antonyms:

斷定

(duàn dìng)