0
คำ: 國際
พินอิน: guó jì
Antonyms:

國內

(guó nèi)


國外

(guó wài)