სიტყვა: 國際
პინიინი: guó jì
Antonyms:

國內

(guó nèi)


國外

(guó wài)