คำ: 裂缝
พินอิน: liè féng
Antonyms:

平整

(píng zhěng)