Từ: 迥异
Kí tự La Tinh: jiǒng yì
Antonyms:

雷同

(léi tóng)