Sana: 迥异
Pinyin: jiǒng yì
Antonyms:

雷同

(léi tóng)