სიტყვა: 迥异
პინიინი: jiǒng yì
Antonyms:

雷同

(léi tóng)