คำ: 輕快
พินอิน: qīng kuài
Antonyms:

沉重

(chén zhòng)