0
คำ: 毛遂自薦
พินอิน: máo suì zì jiàn
Antonyms:

遁世逃名

(dùn shì táo míng)