Perkataan: 毛遂自薦
Pinyin: máo suì zì jiàn
Antonyms:

遁世逃名

(dùn shì táo míng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.