คำ: 增产
พินอิน: zēng chǎn
Antonyms:

减产

(jiǎn chǎn)