სიტყვა: 增产
პინიინი: zēng chǎn
Antonyms:

减产

(jiǎn chǎn)