คำ: 倾向
พินอิน: qīng xiàng
Antonyms:

平衡

(píng héng)