სიტყვა: 倾向
პინიინი: qīng xiàng
Antonyms:

平衡

(píng héng)