Số nguyên tử: 76
Biểu tượng: Os
Tên tiếng Anh: Osmium
Tiếng Trung:
Kí tự La Tinh: Tiě
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.