ატომური რიცხვი: 76
სიმბოლო: Os
ინგლისური სახელი: Osmium
ჩინური:
პინიინი: Tiě
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.