Số nguyên tử: 75
Biểu tượng: Re
Tên tiếng Anh: Rhenium
Tiếng Trung:
Kí tự La Tinh: Lái
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.