Ghana Chinese name
Tiếng Trung: 加納
Kí tự La Tinh: Jiā​nà
Emoji: 🇬🇭
Unicode: U+1F1EC U+1F1ED