Ghana Chinese name
Текст на китайском: 加納
Пиньинь: Jiā​nà
Emoji: 🇬🇭
Юникод: U+1F1EC U+1F1ED