Từ: 默契
Kí tự La Tinh: mò qì
Antonyms:

分歧

(fēn qí)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.