Từ: 规矩
Kí tự La Tinh: guī jǔ
Antonyms:

轻浮

(qīng fú)


放纵

(fàng zòng)