0
Từ: 希罕
Kí tự La Tinh: xī hǎn
Antonyms:

平常

(píng cháng)


通常

(tōng cháng)