Từ: 勇夫
Kí tự La Tinh: yǒng fū
Antonyms:

怯夫

(qiè fū)