เลขอะตอม: 77
สัญลักษณ์: Ir
ชื่อภาษาอังกฤษ: Iridium
ภาษาจีน:
พินอิน:
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.