Atom nömrəsi: 77
İşarə: Ir
İngilis dilində adı: Iridium
Çin:
Pinyin:
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.