ატომური რიცხვი: 77
სიმბოლო: Ir
ინგლისური სახელი: Iridium
ჩინური:
პინიინი:
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.