คำ: 常數
พินอิน: cháng shù
Antonyms:

變數

(biàn shù)