คำ: 下行
พินอิน: xià xíng
Antonyms:

上行

(shàng xíng)