სიტყვა: 下行
პინიინი: xià xíng
Antonyms:

上行

(shàng xíng)