Số nguyên tử: 78
Biểu tượng: Pt
Tên tiếng Anh: Platinum
Tiếng Trung:
Kí tự La Tinh:
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.