Turkmenistan Chinese name
Tiếng Trung: 土庫曼斯坦
Kí tự La Tinh: Tǔ​kù​màn​sī​tǎn
Emoji: 🇹🇲
Unicode: U+1F1F9 U+1F1F2
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.