Togo Chinese name
Tiếng Trung: 多哥
Kí tự La Tinh: Duō​gē
Emoji: 🇹🇬
Unicode: U+1F1F9 U+1F1EC