Spain Chinese name
Tiếng Trung: 西班牙
Kí tự La Tinh: Xī​bān​yá
Emoji: 🇪🇸
Unicode: U+1F1EA U+1F1F8