Guam Chinese name
Tiếng Trung: 關島
Kí tự La Tinh: Guān​ Dǎo
Emoji: 🇬🇺
Unicode: U+1F1EC U+1F1FA