Gibraltar Chinese name
Tiếng Trung: 直布羅陀
Kí tự La Tinh: Zhí​bù​luó​tuó
Emoji: 🇬🇮
Unicode: U+1F1EC U+1F1EE
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.