Tajikistan Chinese name
Tiếng Trung: 塔吉克斯坦
Kí tự La Tinh: Tǎ​jí​kè​sī​tǎn
Emoji: 🇹🇯
Unicode: U+1F1F9 U+1F1EF
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.