Từ: 駑馬
Kí tự La Tinh: nú mǎ
Antonyms:

良馬

(liáng mǎ)


劣馬

(liè mǎ)


駿馬

(jùn mǎ)


駑駘

(nú tái)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.