Từ: 簡略
Kí tự La Tinh: jiǎn lüè
Antonyms:

詳細

(xiáng xì)


詳盡

(xiáng jìn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.