Từ: 瓦礫
Kí tự La Tinh: wǎ lì
Antonyms:

珠玉

(zhū yù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.