Từ: 怯夫
Kí tự La Tinh: qiè fū
Antonyms:

勇夫

(yǒng fū)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.